Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 8 of 8 (0.882 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Björkfors"
[texts]Handlingar rörande Björkfors (1883, 1902, 1904) - Filipsborgsarkivet
Handlingar rörande Björkfors egendomar och såg från år 1883, 1902, 1904.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f björkfors; björkfors; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 50
[texts]Brev från G. Horsley & co 1883 - Grytnäsarkivet
Ett brev daterat 14/3 1883 från G. Horsley & co till Björkfors sågverk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare g. horsley & co; björkfors sågverk; björkfors; kalix mottagare kalix sågverk
Downloads: 12
[texts]Kontrakt Björkfors - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Björkfors om uthyrning av sågverket från Björkfors för användning på Ängö (Ängören).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; björkfors; ab båtskärsnäs; ängören; ängö
Downloads: 63
[texts]Johan August Bergman - samhällsbyggare och företagsledare i Kalixbygden - Bergmankällor
C-uppsats från Luleå tekniska universitet av Viktoria Lundbäck. Johan August var en man med stor makt och starkt inflytande i Kalixbygden under senare delen av 1800-talet. När sågverksindustrin växte fram i Kalix var J. August en nyckelperson, han blev även delägare i den mycket framgångsrika handelsfirman Bergman Hummel & C:o. Men som brukligt var för 1800-talets företagare hade J. August även intressen på andra områden...
Keywords: j.a. bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nordanskär; kalix avd l böcker; björkfors; grytnäs; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 794
[texts]Abraham Fought anhåller om att få göra sågaffärer - Grytnäsarkivet
Abraham Fougt (tidig ägare till Björkfors) påpekar för landshövdingen de finbladiga sågverkens fördelar, med att det går åt mindre skog och att bräderna blir jämnare och slätare. Det blir också lättare att bygga samt att riket får stor vinning när dessa säljes till "utlänningar". Han anhåller samtidigt att de som har hemman och mera skog än de "tarfwar", skall tillåtas såga den hos sågverksägare eller sälja densamma...
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; abraham fougt; fougt; björkfors; landshövding; finbladigt sågverk
Downloads: 74
[texts]Förslag till styrelsen - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel (Manne) Bergman, disponent på Björkfors sågverk redogör i denna skrivelse till styrelsen i bolaget Bergman Hummel & Co hur han ser framtiden frö Björkfors vattensåg. Han ser att vattensågens produktionskapacitet och dess förmåga som sågverk att klara allt högre kvalitetskrav inte längre klaras av i Björkfors. Han förordar att ångsågverket ute i Nyborg skullle få överta allt vad som sågas i Björkfors...
Keywords: kalix id 654-656; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; carl emanuel bergman; björkfors; nyborgs såg; kalix avd f
Downloads: 49
[texts]Björkfors gamla bruk - anteckningar ur dess arkiv - Bergmankällor
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Keywords: björkfors; kalix; johan bergman olson; gunnar bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 643
[texts]Personlig stridighet - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström känner sig förnedrad av att uppgifter spritts ut, om att han skulle utövat spekulation på Björkfors. Han känner sig väldigt kränkt och utpekar Johan Augusts systrar som medverkande i detta.
Keywords: kalix id 600; historisk skogsexport från kalx älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; kalix avd e brev; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare john august bergman; ernst sällström; björkfors; john august bergman
Downloads: 4
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts